Ułatwienia dostępu

Jan Bielak

Teoretyk muzyki i dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie ukończył teorię muzyki oraz dyrygenturę – oba z wyróżnieniem. Na macierzystej uczelni wykłada harmonię z ćwiczeniami (Wydział Wokalny), kontrapunkt (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii) oraz metodologię pisania pracy dyplomowej (Wydział Instrumentalny). Ponadto pełni funkcję Asystenta Kierownika Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Otrzymał grant naukowy na zrealizowanie projektu w kategorii twórczość artystyczna, zatytułowanego Pieśni Karola Szymanowskiego. Opracowanie kompletnej monografii oraz jej międzynarodowa promocja w ramach I edycji programu „Perły nauki”, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (czas realizacji: maj 2023 – kwiecień 2027). Projekt jego autorstwa był jedynym projektem wśród dziewięćdziesięciu ośmiu nagrodzonych w pierwszej edycji programu MEiN „Perły nauki”, który poświęcony był sztuce muzycznej, oraz jednym z siedmiu nagrodzonych w ramach kategorii twórczości artystycznej. Ocenie poddano aż 355 wniosków kandydatów z całej Polski.

Jego kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca programu Dyrygent-rezydent na sezon 2023/2024, czego skutkiem będzie status dyrygenta-rezydenta w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Program ten jest adresowany do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów. Jego realizacja odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych. Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym.

Brał udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych w Moguncji, Poznaniu (dwukrotnie), Łodzi, Krakowie i Wrocławiu (czterokrotnie). Artykuły naukowe jego autorstwa były publikowane w Kwartalniku Młodych Muzykologów, Notesie Muzycznym (w przygotowaniu) oraz Wydawnictwie Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Sprawował opiekę merytoryczną i redakcyjną nad projektem Słowa wśród żywiołów. Impresje muzyczno-literackie, przeprowadzonym we współpracy z Operą Wrocławską i Akademią Muzyczną we Wrocławiu.

Jako dyrygent współpracował z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Orkiestrą Symfoniczną oraz Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dokonał prawykonania “Circles for string orchestra” Michała Szarowicza oraz “Domino na sześć wiolonczel” Jakuba Fornagiela. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. dr. hab. Marka Pijarowskiego oraz dr. hab. Wojciecha Rodka.

Prawykonania doczekały się trzy skomponowane przez niego utwory: Kaprys na skrzypce solo, Fuga na kwartet smyczkowy oraz Sonata „Spotkanie” na wiolonczelistkę i pianistę.

Prowadzi działalność publicystyczną i popularyzatorską. Od 2023 roku pełni rolę wykładowcy w ramach edukacyjnego projektu Akademia Melomana NFM, organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Opatrza słowem mówionym i pisanym koncerty organizowane przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Współpracuje z czasopismem internetowym „MeaKultura”.

Jego główne zainteresowania koncentrują się wokół związków muzyki i słowa, historii muzyki w kontekście historii powszechnej oraz twórczości Karola Szymanowskiego.