Ułatwienia dostępu

RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii jest Janusz Malinowski. Można się z nim kontaktować pod numerem telefonu 601822371, mailowo: iod@filharmoniasudecka.pl lub w siedzibie Filharmonii.

Klauzula informacyjna – poczta e-mail
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne
Klauzula informacyjna – umowy zlecenia