Ułatwienia dostępu

Indywidualna oferta edukacyjna i warsztatowa

Szkoły, które byłyby zainteresowane specjalną propozycją edukacyjną, odbiegającą od naszych podstawowych ofert, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy w stanie stworzyć indywidualną ofertę dla szkół, uwzględniającą specyfikę danej placówki i szczególne oczekiwania.
Prosimy kontaktować się z Bogusławą Kawalec: boguslawa.kawalec@filharmoniasudecka.pl, tel.
501 674 493.