Ułatwienia dostępu

Zamówienia publiczne

Regulamin zamówień publicznych – PDF

POSTĘPOWANIA W TOKU

ZP/PRZETARG/3/2024
PRZEBUDOWA BALKONOWYCH MIEJSC SIEDZĄCYCH w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzych
ZP/PRZETARG/3/2024 – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/2/2024
MODERNIZACJA SANITARIATÓW I INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ w obiekcie Słowackiego 4 – na poziomie pomieszczeń garderoby muzyków Orkiestry Symfonicznej
ZP/PRZETARG/2/2024 – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/1/2024

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje o ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 221.000 euro, którego przedmiotem jest ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmoniasudecka

ZP/PRZETARG/1/2024 – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZP/PRZETARG/1/2024 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZOPZ)

ZP/PRZETARG/1/2024 – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (UMOWA)

ZP/PRZETARG/1/2024 – ZAŁĄCZNIKI DO SWZ (EDYTOWALNE)

ZP/PRZETARG/1/2024 – INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/1/2024 – INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

ZP/PRZETARG/1/2024 – SPROSTOWANIE

ZP/PRZETARG/1/2024 – KWOTY DO SFINANSOWANIA ZADAŃ

ZP/PRZETARG/1/2024 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje, że postępowanie ZP/PRZETARG/1/2023 zostało zakończone. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/proceeding/attachments/816975.

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje, że postępowanie ZP/PRZETARG/2/2023 zostało zakończone. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/proceeding/attachments/848852.

Zapytanie ofertowe – Usługi poligraficzne na potrzeby promocji koncertów Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
Protokół – usługi poligraficzne dla Filharmonii Sudeckiej