Ułatwienia dostępu

Zamówienia publiczne

Regulamin zamówień publicznych – PDF

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu informuje o ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 215.000 euro, którego przedmiotem jest: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTU MUZYCZNEGO – FAGOTU. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmoniasudecka

ZP/PRZETARG/1/2023 – FAGOT – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/PRZETARG/1/2023 – FAGOT OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP/PRZETARG/1/2023 – FAGOT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

ZP/PRZETARG/1/2023 – FAGOT – ZAŁĄCZNIKI

ZP/PRZETARG/1/2023 – FAGOT – ŚRODKI FINNASOWE

ZP/PRZETARG/1/2023 – OTWARCIE OFERT