Ułatwienia dostępu

Artur Wróbel

Doktor habilitowany sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura. Pracuje jako profesor uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz Akademicki Chór Feichtinum. Od 2004 pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi Orkiestrę, Chór i Zespół Wokalny. Współpracował jako dyrygent z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Teatrem Muzycznym w Lublinie. W latach 2006-2008 był także asystentem dyrygenta w Operze Wrocławskiej.

Współpracował z polskimi i zagranicznymi agencjami artystycznymi koncertując z różnymi zespołami chóralnymi i orkiestrowymi w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Austrii oraz Polsce w najlepszych salach koncertowych. W latach 2008-2017 był dyrektorem artystycznym i dyrygentem Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena. Bierze również udział jako juror w wielu festiwalach i konkursach chóralnych o zasięgu międzynarodowym m.in. Sankt Petersburg (Rosja), Pons (Francja). Jest autorem referatów wygłaszanych podczas konferencji naukowych dotyczących edukacji muzycznej i chóralistyki m. in. Uniwersytet w Sobral w Brazylii. Był organizatorem i dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vratislavia Sacra, a także Międzynarodowego Festiwalu Eurochestries Dolny Śląsk w Świeradowie Zdroju, prezentującego młodzieżowe zespoły orkiestrowe i chóralne. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym studenckiej Orkiestry Symfonicznej ArtBel Ensemble, z którą odbył szereg koncertów m. in. we Wrocławiu, Lubiążu, Krefeld (Niemcy), w Wiedniu w prestiżowej Sali Konzerthaus, Riva del Garda oraz Montecatini Terme we Włoszech. Jest laureatem wielu indywidualnych nagród: Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP, Dolnośląska Nagroda Kulturalna „Silesia” Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2019, Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Muzycznej, Nagroda Dyrektora PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. Od września 2020 jest Dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w AMKL we Wrocławiu, a od września 2021 roku, pełni obowiązki dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.