Ułatwienia dostępu

Christian Danowicz

Urodził się w 1983 r. w Buenos Aires, w Argentynie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku lat 4 pod okiem swojego ojca, Enrique Danowicza, skrzypka i pedagoga. Jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Tuluzie (Francja), które ukończył z wyróżnieniem w klasie skrzypiec prof.Gillesa Colliarda. W roku 2010 otrzymał tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Muzycznym im.F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował skrzypce pod kierunkiem prof. Julii i Krzysztofa Jakowiczów. Na tej samej uczelni ukończył studia licencjackie w klasie dyrygentury symfoniczno – operowej prof. Antoniego Wita i prof. Tomasza Bugaja.

Jest laureatem III nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. T. Wrońskiego w Warszawie (2009), na którym został też wyróżniony nagrodą specjalną dla najciekawszej indywidualności artystycznej konkursu oraz dla najlepszego studenta UMFC w Warszawie. W roku 2010 otrzymał I nagrodę na Konkursie Muzyki Kameralnej podczas festiwalu Duxbury Music Festival w U.S.A.

Od 2010 r. Christian Danowicz jest koncertmistrzem NFM Orkiestry Leopoldinum we Wrocławiu, z którą regularnie występuje również jako solista i dyrygent. Jest współzałożycielem NFM Trio Solistów Leopoldinum, które w roku 2012 otrzymało stypendium na studia podyplomowe w Reina Sofia School of Music (Madryt) w klasie kameralistyki prymariusza Alban Berg Quartet, Güntera Pichlera. W 2014 r., pod kierunkiem prof J. Pietrzaka, uzyskał stopień doktora Akademii Muzycznej im. K. Lipinskiego we Wrocławiu, gdzie obecnie prowadzi własną klasę skrzypiec. W 2017 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, a od 2019 r. jest również wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.
Płyty NFM Orkiestry Leopoldinum ” Made in Poland” (2018) oraz ”Supernova” (2019), na których Christian Danowicz występuje jako solista, aranżer i dyrygent, zostały nagrodzone prestiżową statuetką „Fryderyk”.

Christian Danowicz ma na swoim koncie występy w U.S.A, Wenezueli, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Luksemburgu, Włoszech, na Ukrainie, Litwie i w Polsce, gdzie jako solista wystąpił z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Koszalińskiej, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestry Kameralnej Leopoldinum, Filharmonii Bałtyckiej i Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Jest pomysłodawcą i współorganizatorem festiwalu muzycznego „Musique au Leman” w Thonon we Francji, gdzie corocznie odbywają się koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej z jego udziałem. Jest regularnie zapraszany na międzynarodowe mistrzowskie kursy muzyczne m.in. „Danish Strings” w Danii oraz „Śląskie Lato Muzyczne” w Opolu. Jako koncertmistrz współpracował też z Orkiestrą Kameralną w Tuluzie, z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie , z międzynarodową orkiestrą European Philharmony i z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze. W ramach mistrzowskich kursów muzycznych miał okazje doskonalić swoje umiętności u takich mistrzów wiolinistyki jak Maxim Vengerov, Ruggiero Ricci, Krzysztof Węgrzyn, Oleh Krysa, Eric Friedman, Ivry Gitlis, Tomasz Tomaszewski, Igor Frolov, Edward Zienkowski, Maria Jaszwili i Tedi Papavrami.