Ułatwienia dostępu

Krystian Skubała

Perkusista, kompozytor, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie perkusji prof. dr hab. Jacka Woty. Od roku 2016 zatrudniony na AMKL na stanowisku wykładowcy [specjalność gra na instrumentach perkusyjnych].

Laureat kilkudziesięciu konkursów wykonawczych oraz kompozytorskich o randze międzynarodowej i krajowej. Stypendysta: Programu Stypendialnego SPS – Stypendium Doktoranckie im. Jerzego Grotowskiego, Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” oraz stypendiów Prezydenta Miasta Wrocławia, Prezydenta Miasta Szczecina, Towarzystwa Przyjaciół Szczecina.


Jako solista koncertował w kraju i za granicą, na jego występach obecni byli m.in.: Prezydent RP, Premier RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz warsztatach perkusyjnych, gdzie pogłębiał swoją wiedzę pod kierunkiem wybitnych pedagogów-perkusistów.

Działalność kompozytorska przyniosła artyście liczne prawykonania jego utworów na terenie kraju jak i poza jego granicami (m. in.: USA, Czechy, Niemcy, Słowacja, Rosja, Estonia, Włochy, Chiny, Tajwan, Japonia). Trzon twórczości kompozytorskiej artysty stanowią utwory przeznaczone na instrumentarium perkusyjne.