Ułatwienia dostępu

Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Marka Pijarowskiego oraz Wydziału Wychowania Muzycznego tej uczelni, który ukończyła z wyróżnieniem studiując dyrygenturę w klasie prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej. Jako dyrygent współpracowała z orkiestrami NFM Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Sudeckiej i Dolnośląskiej, wrocławskim Teatrem Muzycznym „Capitol”, Orkiestrą Kameralną „Wratislavia”, Orkiestrą Kameralną „Ricordanza”, a także chórem „Cantores Minores Wratislavienses”.

Od wielu lat jest dyrygentem Orkiestry i Chóru Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, a także Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej, z którymi to zespołami prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą.

Pełni funkcję Dyrektora Artystycznego odbywającego się rokrocznie we Wrocławiu Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich. W latach 2013-2015 była dyrygentem Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii – projektu orkiestrowego skupiającego młodzież z całej Polski i Niemiec. W latach 2015- 2017 pełniła funkcję Kuratora Projektu „Akademia Chóralna-Śpiewająca Polska” w Regionie Wrocław i Dolny Śląsk.

Uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury „Wena 2013”, Nagrodą „Lew Politechniki Wrocławskiej 2015” przyznawaną przez Kolegium Rektorów tej Uczelni, a także – kilkakrotnie – nagrodami Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W swoim dorobku posiada nagrania płytowe: Requiem W. A. Mozarta z Orkiestrą i Chórem Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu i Legnicy, Kolęda się niesie G. Pstrokońskiej-Nawratil, Muzyka Symfoniczna z Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonią oraz A cappella, Dzieciątko się narodziło i Pater noster z Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej.
W roku 2019 uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie „dyrygentura”.