Ułatwienia dostępu

Marta Moneta

Urodzona w Świdnicy, absolwentka PSM I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy oraz PSM II st. im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu w klasie fortepianu. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury chóralnej dra hab. Dariusza Zimnickiego oraz studia pierwszego stopnia we wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu profesora Zbigniewa Faryniarza.

Na co dzień pracuje w PSM I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, gdzie jest dyrygentem chóru, pianistą – akompaniatorem, nauczycielem fortepianu oraz prowadzi zespół instrumentalny.

Obecnie jest dyrygentem Chóru Tactus Sonus, działającego w obecnym składzie od 2018 roku przy Katedrze im. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Zespół występuje podczas licznych uroczystości katedralnych, prowadzi aktywną działalność koncertową oraz osiąga sukcesy w konkursach – Złoty Dyplom podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu w 2019 roku oraz Złoty Dyplom podczas Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej “Dona Nobis Pacem” we Wrocławiu w 2023 roku.

Od września 2023 roku prowadzi również Chór Mieszany przy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Z entuzjazmem angażuje się w różne działania chóralne, jak np. prowadzenie Chóru Społecznego w ramach kolejnych czterech edycji (od 2016 roku) Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, czy duże projekty koncertowe we współpracy z innymi zespołami. Za swoją działalność otrzymała w 2019 roku nagrodę Prezydenta Miasta Świdnicy w dziedzinie kultury za upowszechnianie kultury, w szczególności za popularyzację muzyki chóralnej.

Jak sama mówi o swojej pracy: „Moją największą dyrygencką radością, motywacją oraz energią do działania jest błysk w oczach moich Chórzystów, kiedy uświadamiają sobie, że oto właśnie zaśpiewali coś, co jeszcze niedawno wydawało im się nieosiągalne – i zrobili to dobrze!”