Ułatwienia dostępu

Projekt Ewa Fabiańska-Jelińska, Koncert FreDro

Projekt rezalizowany w Filharmonii Sudeckiej w programie MKiDN “Zamówienia kompozytorskie” to zamówienie i prawykonanie kompozycji pod tytułem Koncert FreDro. Utwór napisany na chór dziecięcy, solistów dziecięcych, aktorów i orkiestrę symfoniczną skomponowany jest przez Ewę Fabiańską-Jelińską jako hołd dla twórczości Aleksandra Fredry w związku z 230-rocznicą urodzin. W kompozycji wykorzystany został autorski scenariusz stworzony przez Karolinę Jefmańską, w którym bohaterami będą najbardziej znane postacie z dzieł hrabiego Fredry. Będą one prowadzić widza i słuchacza przez autorską fabułę posługując się tekstami pochodzącymi z różnych dzieł poety, nie tylko tych, z których pochodzą postacie. Utwór składa się z części instrumentalnych, chórów, arii i mówionych recytacji wykonywanych przez aktorów teatru lalki. W związku z tematyką dzieła kompozytorka zdecydowała się na dobór oryginalnego aparatu wykonawczego – jakim jest połączenie brzmienia chóru dziecięcego, solistów dziecięcych oraz orkiestry symfonicznej. Wykonawcami będą chór dziecięcy, aktorzy lalki i Orkiestra Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Prawykonanie kompozycji wykonane zostanie 2.12.2023 o godzinie 18:00.