Ułatwienia dostępu

Regulamin Newslettera

Zasady korzystania z usługi Newsletter Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
1) Korzystanie z usługi jest dobrowolne
2) Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem (wstawić adres)
3) Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji biuletynu.
4) Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem newsletter@filharmoniasudecka.pl.
5) Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Biuletynu UODO można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem newsletter@filharmoniasudecka.pl.