Ułatwienia dostępu

Trio Bastarda

Zespół powołany do życia przez klarnecistę, improwizatora i kompozytora Pawła Szamburskiego, który zaprosił do współpracy niezwykle ciekawych muzyków – Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). To nietypowe zestawienie instrumentów pozwoliło artystom uzyskać całkowicie nowe, niespotykane brzmienie, które stało się wyznacznikiem unikatowego stylu zespołu.

Niezwykle twórcze podejście do muzyki dawnej zaowocowało zaproszeniem Tria Bastarda do międzynarodowego projektu badawczego HERA “Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early Modern Europe” (www.soundme.eu) w roli oficjalnego partnera. Wspólnie z zespołem muzykologów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk trio reprezentowało Polskę na międzynarodowych konferencjach w Utrechcie, Bazylei oraz Gdańsku, wykonując utwory Piotra z Grudziądza (1392 – ok. 1480) – jednego z pierwszych znanych nam kompozytorów pochodzącego z Polski i tworzącego na terenach Europy Środkowej.

Trio Bastarda podejmuje odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego. Kilkusetletnie śpiewy chorałowe, motety, czy litanie są jedynie punktem wyjścia, pretekstem do improwizacji; stale zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje w minimalizm. Tradycje muzyczne minionych epok przeobrażają się w ten sposób we współczesną, oryginalną i osobistą wypowiedź artystyczną.

Trio Bastarda stworzyła wiele cenionych projektów wykorzystujących muzykę Piotra z Grudziądza, czy średniowieczne śpiewy chorałowe, psalmy pokutne, litanie i motety oraz ostatnio muzykę fado, starożydowską czy bałkańską.

Zespół wraz z aktorką i wokalistką Anną Lobedan posługującą się m.in. białym głosem oraz skrzypkiem Marcinem Markowiczem pracują aktualnie nad zupełnie nowym projektem. Zespół chce przez swoje tak charakterystyczne założenia artystyczne przefiltrować muzykę polskiego Podhala skupiając się na najbardziej archaicznych melodiach autorstwa legendarnego górala Jana Krzeptowskiego „Sabały“ żyjącego w XIX wieku.

Członkowie zespołu prowadzą również niezwykle aktywną działalność artystyczną poza Triem Bastarda, specjalizując się w zupełnie różnych, pozornie odległych dziedzinach, co sprawia, że połączenie trzech pierwiastków twórczych staje się jeszcze bardziej intrygujące.