Ułatwienia dostępu

„Poranki w Sudetach”

Realizujemy trzyletni projekt edukacyjny pod nazwą „Poranki w Sudetach. Cykl wyjazdowych audycji muzycznych dla dzieci oraz koncertów edukacyjnych w siedzibie Filharmonii”. Jest on dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Edukacja Kulturalna” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

„Poranki w Sudetach” odbywają się w dwóch różnych formułach, jako: Audycje Muzyczne w szkołach i przedszkolach oraz Poranki Muzyczne dla szkół i przeszkoli. W ramach obu tych projektów realizowany jest ten sam program koncertów edukacyjnych z tą różnicą, że z Audycjami jeździmy do placówek edukacyjnych i tam gramy koncert, na Poranki Muzyczne zapraszamy do naszej sali koncertowej i wówczas program koncertów może być wzbogacony o dodatkowe efekty wizualne i dźwiękowe.

Audycje Muzyczne realizowane są w ramach cyklu trwającego cały rok szkolny. Każdą z placówek, która uczestniczy w projekcie, odwiedzamy raz w miesiącu z nowym programem koncertu.
Szczegółowy opis Audycji Muzycznych

Poranki Muzyczne dla szkół i przedszkoli nie są traktowane jak cykl, grupa szkolna może wziąć udział w jednym, wybranym koncercie. Do wyboru jest ich dziesięć. Odbywają się raz w miesiącu w poniedziałek. Każdy koncert grany jest dwukrotnie, o godzinie 10:00 i 11:45.
Daty i opis koncertów